Konkurs

Konkurs

Fundacja "Lux Pro Monumentis: wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty organizuje konkurs tematyczny "Rzuć trochę światła na ekologię!" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybrane w drodze konkursu prace zostaną zaprezentowanepodczas IV edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła - Light. Move. Festival. Łódź 2014.

 

Regulamin konkursu "Rzuć trochę światła na ekologię!"

 

Karta zgłoszeniowa

 

fot. Expérimentations étudiantes, Fete des Lumieres 2013, Lyon