Light Move Festival / O festiwalu

Idea

"Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. chce dać mieszkańcom miasta, turystom, a także władzom szansę zobaczenia wartości przestrzeni miejskich przy użyciu światła. Celem jest zmiana postrzegania miasta i zmiana wizerunku miasta. Jest to wydarzenie:
 • o charakterze kulturowym i twórczym,
 • wzmacniające poczucie tożsamości Łodzian,
 • edukacyjne – pokazujące wartość zabudowy miejskiej.

"Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. to dźwięk, muzyka, kolor, tożsamość miasta i nowoczesne ekologiczne rozwiązania technologiczne. Pomysłodawcą Festiwalu Światła była Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski.

Założenia

Założenia Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light. Move. Festival. to:
 • wpisanie się w kalendarz wydarzeń miejskich, ponieważ Festiwal Światła jest niepowtarzalnym wydarzeniem artystyczno-kulturalnym;
 • wzbudzenie zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz samorządowców medium światła;
 • promowanie Łodzi – zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpływał na zmianę wizerunku miasta;
 • pozyskiwanie do działań festiwalowych (instalacje, projekcje, wydarzenia) uznanych artystów światowej rangi;
 • wspieranie artystów lokalnych, studentów uczelni artystycznych, technicznych dając im możliwość realizacji własnych projektów oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
 • ożywienie obszaru objętego iluminacjami i działaniami festiwalowymi - przestrzeni ważnych historycznie dla miasta;
 • przejęcie najlepszych instalacji festiwalowych do stałej ekspozycji.

Poprzednie edycje LMF

Główny partner

Miasto Łódź

Łódź to ważny ośrodek kulturalny na mapie Polski i Europy. Zwana Miastem Czterech Kultur, przez lata rozpoznawana była głównie jako miasto filmu. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Łodzi jako mieście festiwali, których w kalendarzu kulturalnym jest kilkadziesiąt w roku. „Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. to doskonałe narzędzie promocji miasta, historii jego architektury i dziedzictwa kulturowego. Miasto Łódź nieprzerwanie od pierwszej edycji wspiera Fundację w organizacji działań festiwalowych.

Partnerzy strategiczni

Philips Lighting Poland

Tradycje obecności firmy Philips w Polsce mają już ponad 90 lat. W 1921 roku Anton Philips – współzałożyciel i właściciel koncernu – nawiązał kontakty z firmą braci Borkowskich, wyznaczając jej rolę dystrybutora swoich wyrobów w Polsce. Już w następnym roku w wykupionej fabryce w Warszawie rozpoczęto produkcję lamp Philips. Dokładnie 90 lat później w 2011 roku firma Philips Lighting Poland nawiązała współpracę z Fundacją Lux Pro Monumentis i zaangażowała się w organizację pierwszego w Polsce „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. w Łodzi stając się Partnerem Strategicznym Festiwalu. Od samego początku istnienia Festiwalu, Philips wspiera fundację przy organizacji wydarzenia swoją wiedzą i profesjonalizmem. Aranżacja i wykonanie oryginalnych i odważnych iluminacji architektoniczno-artystycznych oraz iluminacji grup zieleni parkowej to dzieło, które jak co roku wykonane zostanie w oparciu o sprzęt i wizję artystyczną Philips Lighting Poland.

Tygodnik ANGORA

„Tygodnik Angora" ukazuje się od 1990 roku i jest liderem na rynku sprzedaży wśród tygodników społeczno-politycznych, w którym można znaleźć przedruki artykułów z polskich tygodników, gazet ogólnopolskich i lokalnych, a także materiały z czasopism zagranicznych. Dodatkowo w każdym wydaniu zamieszczane są materiały redakcyjne: felietony, komentarze, wywiady, a specjalnie dla dzieci przygotowywana jest wkładka "Angorka". Od pierwszej edycji Festiwalu „Tygodnik Angora” konsekwentnie pełni rolę łódzkiego mecenasa kultury wspierając Fundację swoim doświadczeniem, wiedzą i pozytywną energią!

Partnerzy projektu

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

 • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką
 • R.ozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
 • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Podczas III edycji LMF Narodowe Centrum Kultury jest Partnerem Projektu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi samodzielną instytucją finansową, której zadaniem jest kreowanie i realizacja polityki ekologicznej państwa poprzez współfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wspomaga finansowo proekologiczne inwestycje i projekty, realizowane m.in. przez samorządy, jednostki budżetu państwa, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.


III edycja Festiwalu jest dofinansowana w formie bezpośredniej ze środków WFOŚiGW w Łodzi w zakresie działań artystycznych w nowoczesnej technologii mapping 3d oraz projekcji wielkoformatowych wraz z organizacją konferencji naukowej „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomym kreowaniu wizerunku miasta.” w ramach III edycji „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła.
Wysokość dofinansowania to 110 000 PLN. Całkowity koszt zadania w części objętej dofinansowaniem WFOŚiGW  w Łodzi szacowany jest na 170 000 PLN.

 

Cieszy nas fakt, że Fundusz Ochrony Środowiska , zauważył i docenił ekologiczne aspekty Festiwalu Światła. Dzięki nawiązanej w tym roku współpracy w zakresie promocji ekologicznych i energooszczędnych form oświetlenia przestrzeni publicznej zyskuje nowy wymiar oraz szeroką publiczność.

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie dzięki doskonałemu położeniu w centrum Polski i Europy, na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, stało się jednym z najlepszych obszarów inwestycyjnych. Dobrze wykształcona kadra, znane ośrodki akademickie, przemysł badawczo – rozwojowy oraz bogactwo natury stanowią o przewadze konkurencyjnej regionu.

Partnerzy stowarzyszeni

Twierdza Koncesjonowana Agencja Ochrony Mienia i Osób

"TWIERDZA" powstała w 2005 roku i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się w ścisłej czołówce firm świadczących usługi ochrony pod względem jakości oferowanych usług oraz dynamiki rozwoju. Nadrzędnym celem firmy jest profesjonalna obsługa wymagających klientów. W tym roku nawiązaliśmy współpracę przy organizacji III edycji Light. Move. Festival. Łódź 2013. Twierdza jest oficjalną agencją ochrony Festiwalu.

Renowacje i Zabytki

Pismo „RENOWACJE Zabytki” kierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem architektów, urbanistów, inżynierów, materiałoznawców, projektantów i konserwatorów. Kolejne wydania „Renowacji i Zabytków”, opisują wybrane europejskie miasta z grona tych wyjątkowo pozytywnie ocenianych przez przewodników i pilotów wycieczek zagranicznych. Łódź zagościła na łamach „Renowacji i Zabytków jako jedno z pierwszych polskich miast. Od 2011 roku kwartalnik obejmuje Festiwal corocznym Patronatem Medialnym. W ramach opieki medialnej promuje Festiwal przed każdą jego edycją, a także zamieszcza obszerne relacje festiwalowe po zakończeniu wydarzenia. Pozytywne relacje z wydawnictwem „Renowacje i Zabytki” pomagają upowszechnić wizerunek Festiwalu jako wydarzenia promującego łódzkie dziedzictwo kulturowe i unikatową tożsamości miasta, w środowisku miłośników i znawców architektury.

Se-Ma-For Film Festival

Fundacja Filmowa Se-ma-for została powołana w kwietniu 2008 przez studio Se-ma-for Produkcja Filmowa. Fundacja prowadzi muzeum, początkowo nazwane „Muzeum Bajki” a w 2012 roku przekształcone w Muzeum Animacji Se-ma-fora. Od 2010 roku fundacja organizuje międzynarodowy festiwal filmów animowanych zrealizowanych w technikach przestrzennych, przede wszystkim lalkowych. W 2010 roku narodził się międzynarodowy festiwal animowanych filmów lalkowych i technik przestrzennych Se-Ma-For Film Festival. Wieczorem 13 października podczas projekcji w zachodniej części Parku Staromiejskiego uczestnicy Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła będą mieli okazję uczestniczyć zobaczyć, co Se-Ma-For zgromadził w swoich zbiorach.

Teatr Lalek Arlekin

Teatr Lalek Arlekin dąży do tego, by jak najlepiej zaspokoić wcale niemałe oczekiwania najmłodszych wielbicieli sztuki lalkowej. Nie ustaje w doskonaleniu starych i poszukiwaniu nowych rozwiązań technicznych i środków wyrazu artystycznego. Dba o to, by przybliżyć dzieciom powszechnie znane bajki, a zarazem stara się mówić o otaczającej nas rzeczywistości. W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę w ramach działań festiwalowych, której efektem będzie niepowtarzalna parada z wykorzystaniem medium światła oraz parateatralne aranżacje w przestrzeni publicznej.

Bielecki Art

Fundacja Bielecki Art powstała by wspierać młodych, kreatywnych, pełnych pasji, ale nie unikających ciężkiej pracy, młodych artystów. Mamy nadzieję, że w ten sposób Fundacja będzie miała wpływ na kulturę i sztukę, kreując jednocześnie otaczający nas świat.

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz młodych i utalentowanych artystów oraz naukowców, pomoc w realizacji twórczych marzeń, w dążeniu do spełnienia się poprzez artystyczne działania. Fundacja ma stworzyć szansę dla tych właśnie osób, które często z powodów materialnych nie mogą pokazać światu swojego talentu. 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOIA)

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOIA) to miejska instytucja kultury powstała w 2005 r. z połączenia Akademickiego Ośrodka Kultury i legendarnego Teatru 77. Działalność Ośrodka koncentruje się na aktywizacji społeczności akademickiej w przestrzeni związanej z kulturą i sztuką.

Twórcy znajdują w AOIA opiekę i pomoc w różnorodnych artystycznych realizacjach. Wychodzimy z założenia, że warto wspierać młodych jak również i doświadczonych artystów, gdyż bez nich – bez ich zaangażowania, bez szczególnej wrażliwości, bez czynników rozwijających świadomą obecność we współczesnej kulturze, nasze działania nie miałyby sensu. Promujemy innowacyjność, kreatywność i pomysłowość, a także ogromny entuzjazm, jaki niezmiennie towarzyszy inicjatywom artystycznym. Regularnie współpracujemy z największymi łódzkimi ośrodkami życia akademickiego: Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Sztuk Pięknych, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną, Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania, prywatnymi szkołami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i sztuki. 

Holiday Inn

Hotel dysponuje ośmioma salami konferencyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny. To idealne miejsce na zorganizowanie każdego spotkania, konferencji, czy bankietu.

Hotel wspiera Organizatora Festiwalu swoją życzliwością i chęcią pomocy.

SYZAN

Syzan sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi wszelkiego rodzaju eventów, m.in.: konferencji, pokazów mody, gali, kongresów, targów, festynów, koncertów oraz widowisk artystycznych. Działalność firmy koncentruje się przede wszystkim na kreowaniu i kompleksowej obsłudze unikalnych widowisk artystycznych. Posiadane przez firmę systemy są nieodzownym atrybutem do wzbogacenia i zwiększenia dynamiki wszelkich widowisk artystycznych. Pokazy laserowe wraz ze specjalnymi efektami scenicznymi tworzą niepowtarzalny wręcz klimat. Od drugiej edycji Light. Move. Festival. Syzan wspiera nas swoją pozytywną energią i profesjonalną obsługą.

W tym roku firma pomogła nam dzięki niezwykłej oprawie w zorganizowaniu świetlnej konferencji prasowej, a w trakcie festiwalu jako „cichy bohater” dba o nagłośnienie, pokazy laserowe i instalacje realizowane przez Fundację.

Sponsorzy

PGE

Polska Grupa Energetyczna to firma, która istnieje od ponad 20 lat. To największy w Polsce przedsiębiorca z sektora elektroenergetycznego, który wspomaga ponad 5 milionów klientów. Spółki, wchodzące w skład grupy, działają w 5 segmentach zajmując się m. in. energetyką odnawialną, telekomunikacją.

Pelion

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) istnieje od ponad 20 lat. Jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy Farmaceutycznej.

Virako

Virako jest jednym z łódzkich developerów inwestujących w budowę powierzchni biurowych. Działa na rynku od 2000 roku.  Specjalizuje się zarówno w budowie nowoczesnych kompleksów biurowych, jak i w rewitalizacji budynków pofabrycznych, które świetnie sprawdzają się, jako odpowiednio zaadaptowane biura do wynajęcia. Virako realizuje i zarządza nieruchomościami komercyjnymi.

Drukarnia Prasowa

Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi to firma z kilkudziesięcioletnią tradycją, która jako jedna z pierwszych zaczęła specjalizować się w druku offsetowo rolowym na rynku polskim. Tutaj doświadczenie styka się z nowoczesnością. Dewizą firmy jest ciągła troska o zaspokajanie potrzeb najbardziej wymagających klientów poprzez wysoką jakość świadczonych usług, profesjonalne doradztwo, konkurencyjność ofert oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 

Dalkia Łódź

Dalkia Łódź jest jedną z największych firm ciepłowniczych w kraju i liderem lokalnego rynku ciepła. Wytwarza ciepło systemowe i energię elektryczną w kogeneracji co jest optymalnym wariantem wykorzystania paliw. Dostarcza ciepło systemowe dla mieszkańców miasta poprzez własna sieć ciepłowniczą. Dalkia inwestuje również w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z energii, jest partnerem szeregu inicjatyw mających na celu zrównoważony rozwój społeczności lokalnej, miasta i regionu.

Mecenasi projektu

Promopixel

Jest twórczą agencją interaktywną skupiającą się na projektowaniu stron internetowych oraz identyfikacji wizualnej. Web Designerzy agencji Promopixel nieustannie inspirują się najnowszymi trendami. Ich celem jest tworzenie nietuzinkowej grafiki internetowej. Promopxsel jest oficjalnym twórcą strony www.lightmovefestival.com / www.lightmovefestival.pl oraz mecenasem instalacji świetlnej „Negatyw Obecności” autorstwa Katarzyny Malejki.

Olimpia

Olimpia - firma z wieloletnią tradycją. Nierozerwalnie związana z Łodzią, znana w kraju i zagranicą. Produkuje wyroby dziewiarskie od ponad sześciu dekad dla Pań i dla Panów. Produkty Olimpii cechuje wysoka jakość, bogate wzornictwo i kolorystyka. Wyroby produkowane są ze szlachetnych i naturalnych przędz oraz nowoczesnych mieszanek surowcowych. Olimpia oferuje efektowną i elegancką odzież. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu, Olimpia wspomaga nasze działania artystyczne, stając się Mecenasem projektu "Wietrzne Panny" w przestrzeniach ulicy Nowomiejskiej oraz koncertu Magdy Navarette "Bolera i Flamenco" na Rynku Starego Miasta.

Adrian

ADRIAN to firma, która działa od prawie 30 lat. Jest drugą co do wielkości fabryką rajstop w Polsce. Produkty firmy można kupić w Polsce, jak też zagranicą. Są one w najwyższych technologiach, w różnorodnej kolorystyce i nowoczesnych wzorach. Adrian jest Mecenasem pokazu modowego „Architektura Mody” przygotowanego przez Hannę Michalak i studentów Politechniki Poznańskiej.

LED Produkt

LED Produkt - firma produkująca niekonwencjonalne produkty ledowe. Nad każdym pracują specjaliści: inżynierowie elektroniki, optoelektroniki, automatyki, robotyki, chemii przemysłowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Produkty wytwarzane są na terenie Polski i cechuje je wysoka jakość, wytrzymałość i trwałość. Podczas III edycji Festiwalu Światła LED Produkt jest mecenasem projektu w Parku Staromiejskim.