Light Move Festival / Wydarzenia
„Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomym kreowaniu wizerunku miasta”

Łódź – 11 października 2013 r.

Celem Konferencji jest propagowanie wiedzy na temat ważnych dla tkanki architektoniczno – urbanistycznej projektów, mających na celu kreowanie przyjaznej mieszkańcom i środowisku naturalnemu przestrzeni, wpływającej pozytywnie na budowanie tożsamości lokalnej oraz prezencję i promocję miasta/regionu. Myślą przewodnią Konferencji jest szeroko pojęta edukacja w zakresie nowoczesnego podejścia do kreacji przestrzeni publicznej oraz wizualna rewitalizacja i promocja dziedzictwa kulturowego regionu, poprzez nowoczesne, energooszczędne technologie, zastosowane w rozwiązaniach iluminacyjnych brył architektonicznych i przestrzeni miejskich.

Konferencja skierowana jest do wszystkich grup społecznych, posiadających realny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta/gminy, w tym do pracowników różnych szczebli administracji publicznej, projektantów – architektów i urbanistów oraz designerów. Będzie to pierwsza i jedyna w Polsce platforma pozwalająca na wymianę poglądów, doświadczeń i nowych pomysłów, w zakresie planowania, kreowania i utrzymania przestrzeni publicznych – miejsc tak istotnych z punktu widzenia tworzenia się kapitału społecznego i tożsamości lokalnej – w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, postrzeganych zarówno w dzień, jak i w nocy.

Do udziału w Konferencji, w roli prelegentów, zaproszeni zostali wybitni specjaliści z dziedziny architektury i urbanistyki, ochrony zabytków, kulturoznawstwa, designu oraz nowych, energooszczędnych technologii, reprezentujący kluczowe instytucje i firmy, tj.: uczelnie wyższe(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznych w Warszawie – działający przy Akademii Sztuk Pięknych i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Łodzi, Studio DL oraz PHILIPS Lightning Poland.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Grand (www.grand.hotel.com.pl), który dla uczestników, zarówno Konferencji, jak i Festiwalu, przewidział specjalną ofertę noclegową i gastronomiczną. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z tej oferty, gdyż umożliwi ona Państwu funkcjonowanie w samym centrum wydarzeń festiwalowych za atrakcyjną cenę.

Osobą do kontaktu w sprawie konferencji jest Magda Gawrysiak, m.gawrysiak@luxpromonumentis.pl.

 

program

 

Dokumenty do pobrania

Formularz rejestracyjny
Pismo intencyjne (1)
Program konferencji i zaproszenie
Specjalna festiwalowa oferta Hotelu Grand
Mapka dojazdu do Hotelu Grand