Light Move Festival / Pomóż fundacji

Pomóż fundacji

Przekazując darowiznę na rzecz „Fundacji Lux Pro Monumentis” na numerr konta bankowego: PKO SA 97 1240 3073 1111 0010 3852 5231 pomagasz realizować cele statutowe Fundacji.

Co robisz zostając darczyńcą Fundacji „Lux Pro Monumentis”?

• Pomagasz tworzyć kolejną edycję "Light. Move. Festiwal.", czyli gwarantujesz wolny, bezpłatny i egalitarny dostęp do jednego z 10 największych festiwali światła w Europie.

• Promujesz nowy świetlny wizerunek Łodzi w Polsce i poza granicami kraju, ponieważ Łódź jest miejscem unikatowym pod każdym względem. Dlatego podkreślamy jej dziedzictwo poprzez iluminacje przy użyciu energooszczędnej technologii LED. Używamy medium światła, aby wydobyć kulturowy i architektoniczny potencjał naszego miasta. 

• Promujesz ekologiczne technologie oświetleniowe uświadamiając, jak ważne jest codziennie podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w każdym aspekcie życia społecznego. 

• Pokazujesz w efektowny i dosłowny sposób, jak dzięki użyciu medium światła człowiek może kreować otaczającą go przestrzeń, współtworząc wielkoformatowe projekcje video i typu 3Dmapping. 

• Wspierasz kreatywność, decyzyjność i poczucie posiadania wpływu na kształt rzeczywistości, w której funkcjonujemy co dnia. Działania Fundacji mają na celu aktywacją lokalnej społeczności na wielu poziomach. Pragniemy ukierunkować aktywność mieszkańców Łodzi, młodych artystów i inżynierów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej na działania prospołeczne.

Celem naszych wspólnych działań jest dokonanie pozytywnej zmiany w otaczającej nas przestrzeni miejskiej. Chcemy, aby Łódź zalśniła nowym blaskiem.

Dziękujemy, że Ty też chcesz!

Fundacja „Lux Pro Monumentis” jest organizacją pozarządową działającą w formule non-profit.

Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.