Light Move Festival / Aktualności / LED Produkt - mecenasem projektu

LED Produkt - mecenasem projektu

LED Produkt - mecenasem projektu

Mecenasem kolejnego projektu, który zobaczymy w październiku, jest LED Produkt. Wszystkie jej produkty są opracowywane przez specjalistów: inżynierów elektroniki, optoelektroniki, automatyki, robotyki, chemii przemysłowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Produkcja odbywa się w Po

LED Produkt jest mecenasem projektu w Parku Staromiejskim, a po projekcie tym - mamy nadzieję - zostanie jakiś ślad... :)