Podziękowania

Podziękowania

Fundacja "Lux Pro Monumentis" - organizator "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. Łódź 2013 pragnie serdecznie podziękować za pomoc podczas organizacji  Festiwalu wszystkim tym,  dzięki których  pracy i ogromnemu zaangażowaniu  trzecia edycja tego niezwykłego wydarzenia mogła dojść do skutku.

 Dziękujemy Wam, Kochani za to, że jako cisi bohaterowie dzielnie uruchamialiscie z nami kolejne odsłony Light. Move. Festival. Łódź. 2013.

 

W szczególności DZIĘKUJEMY:

 

Firmie SYZAN, a w szczególności panu Jarkowi  Predelowi za niesamowicie pozytywną energię i pomoc przed, w trakcie oraz po Festiwalu. Za niesamowite przestrzenne pokazy laserowe oraz wspaniałe przygotowaną oprawę konferencji, koncertu organowego i  Gali Festiwalowej.

 

Grupie Sieciowej  i Arturowi Gruszczyńskiemu -  za Światło!

Za wyciśnięcie ostatniego kilowata z wyjątkowo wymagającego terenu festiwalowego i zapalenie świateł nawet tam, gdzie ciemność zdawała się być stanem nieprzemijającym.

 

Visualsupport Studio, Magdalenie Groblickiej, Michałowi Płócienniakowi  i  ich ekipie za  ogromne zaangażowanie w Festiwal oraz za to wszystko, co wykracza poza ramy realizacji projekcji mappingowej :)

 

Łódzkim Służbom Porządkowym, za to, że dzięki ich wzmożonej pracy w trakcie trzech dni festiwalowych wszyscy czuliśmy się bezpiecznie.

Specjalne podziękowania dla funkcjonariuszy I, II i V Komisariatu Policji w Łodzi, oraz Straży Miejskiej za bezinteresowne zaangażowanie i budowanie przyjaznej atmosfery.

 

Zarządowi  Dróg i Transportu w Łodzi, za udostępnienie Placu Wolności wszystkim uczestnikom Festiwalu, organizację ruchu w terenie festiwalowym, za poświęcony nam  czas, zrozumienie i  pomoc w wyjątkowo trudnych momentach.

Specjalne podziękowania dla Dyrektora Grzegorza Nity, oraz panów Janusza Maciaszka, Piotra Pawłowskiego , Marcina Woźniaka, Grzegorza Lefika  i Adama Ciszewskiego.

 

Zarządowi Zieleni Miejskiej, za udostępnienie Parku Staromiejskiego i możliwość zaaranżowania terenu parkowego na potrzeby działań festiwalowych. Specjalne  podziękowania kierujemy do pana  Arkadiuszowi  Jaksy i pani Marzeny Przepiórkiewicz.

 

PGE Dystrybucja S.A.

Pracownikom  zakładu energetycznego w Łodzi , panu Henrykowi  Kazimierczakowi  i panu Jarosławowi Turkowi za  wsparcie i wiedzę, oraz dzielnym ekipom Pogotowia Energetycznego PGE w Łodzi, które były z nami w dzień i w nocy.

 

Miejskiemu  Przedsiębiorstwu  Komunikacyjnemu,

Panu Gabarze i Pan Zarychcie oraz ekipom Pogotowia Energetycznego MPK Łódź , a także dyżurnym ruchu za współpracę w obrębie Placu Wolności.

 

                                                                                                        Raz jeszcze Dziękujemy!!!